Sửa lỗi Chrome và WordPress Admin Bar

Trong bản cập nhật mới đây của Chrome (Version 45.0.2454.85 m) đã xảy ra tình trạng kỳ lạ khi các Menu trong WordPress Admin Bar như sau: Để có thể sửa lỗi này thì theo các thành viên Support tại https://productforums.google.com/forum/#!topic/chrome/vRbjCc-eafw đưa ra giải pháp sửa lỗi Chrome cho các bạn như sau: - Vào địa […]

Continue reading

-->