Tìm hiểu Reducer là gì trong Javascript

Reducer là gì? Chắc hẳn đây là câu hỏi mà đa số người dùng sử dụng qua thư viện của Redux hoặc vô tình biết qua phương thức reduce() này nên sẽ thắc mắc về nó. (Bài viết này có bao gồm một số kiến thức ở bài Tìm hiểu về Mutable và Immutable Object […]

Continue reading

-->