fbpx

Sự khác biệt giữa Arrow Function và Function thông thường

Sơ lược về bài viết

Ở bài viết trước, chúng ta đã xem qua Tìm hiểu về một số cú pháp ES6 trong JavaScript . Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về sự khác biệt giữa Arrow Function và Function thông thường khi sử dụng trên thực tế. Tuy Arrow Function và Function phần giống nhau về cách định nghĩa 1 hàm nhưng tham chiếu đến bối cảnh (context) hay môi trường xung quanh nó sẽ khác. Vậy tham chiếu đến bối cảnh hay môi trường xung quanh là như thế nào? Chúng ta sẽ cùng bắt đầu tìm hiểu.

Continue reading Sự khác biệt giữa Arrow Function và Function thông thường