Hướng dẫn sử dụng jQuery Validation

Hướng dẫn sử dụng jQuery Validation

I. Giới thiệu và Cài đặt Tác giả: Jörn Zaefferer Website: http://jqueryvalidation.org jQuery Validation được xây dựng giúp các lập trình viên có thể xác thực được những thông tin người dùng nhập vào Form một cách nhanh chóng và dễ dàng. Để có thể cài đặt jQuery Validate các bạn cần thực hiện các bước […]

Continue reading

-->