fbpx

Tìm hiểu Array Object trong JavaScript

array-object
Array Object là một mảng chứa các phần tử, cho phép truy xuất các phương thức của Object bên trong nó để đáp ứng các nhu cầu xử lý dữ liệu khác nhau khi mà Array chỉ có tác dụng duy nhất là lấy phần tử trong nó ra. Trong bài này, chúng ta cùng tìm hiểu Array Object nhé.

Continue reading Tìm hiểu Array Object trong JavaScript