fbpx
Giới thiệu và tìm hiểu kiểu dữ liệu trong Javascript

Bài 1: Tìm hiểu kiểu dữ liệu trong Javascript

Giới thiệu và tìm hiểu kiểu dữ liệu trong Javascript

Giới thiệu và tìm hiểu kiểu dữ liệu trong Javascript

  • JavaScript, theo phiên bản hiện hành, là một ngôn ngữ lập trình kịch bản dựa trên đối tượng được phát triển từ các ý niệm nguyên mẫu. Ngôn ngữ này được dùng rộng rãi cho các trang web, nhưng cũng được dùng để tạo khả năng viết script sử dụng các đối tượng nằm sẵn trong các ứng dụng. Nó vốn được phát triển bởi Brendan Eich tại Hãng truyền thông Netscape với cái tên đầu tiên Mocha, rồi sau đó đổi tên thành LiveScript, và cuối cùng thành JavaScript. Giống Java, JavaScript có cú pháp tương tự C, nhưng nó gần với Self hơn Java. .js là phần mở rộng thường được dùng cho tập tin mã nguồn JavaScript.
  • Phiên bản mới nhất của JavaScript là phiên bản 1.5, tương ứng với ECMA-262 bản 3. ECMAScript là phiên bản chuẩn hóa của JavaScript. Trình duyệt Mozilla phiên bản 1.8 beta 1 có hỗ trợ không đầy đủ cho E4X – phần mở rộng cho JavaScript hỗ trợ làm việc với XML, được chuẩn hóa trong ECMA-357.

(Theo Wikipedia)

Cách khai báo Javascript

Javascript có thể thực thi thông qua cách viết sau trong HTML:

<script type=”text/javascript”>
	//Đoạn code cần thực thi
	alert(“Hello World!”);
</script>

Đoạn code trên sẽ hiển thị thông báo với dòng chữ “Hello World!” đã được định nghĩa.

Ngoài ra, Javascript còn được thực thi những dòng lệnh thông qua cách triệu gọi file Javascript được viết trước đó và lưu vào một file riêng với định dạng “.js”. Và cách gọi file Javascript sẽ được viết như sau:

<script type="text/javascript" src="http://www.TenWebsite.com/ThuMucChuaFile/TenFile.js"></script>

Câu hỏi: Vậy khi nào thì ta sử dụng cách viết trực tiếp trong HTML, khi nào thì ta nên viết trong file?

Trả lời: Khi cần thực hiện những công việc có quy mô và thời gian thực hiện ngắn thì chúng ta có thể viết trực tiếp trong HTML, nhưng ngược lại thì ta nên viết trong file và lưu lại như vậy sẽ tối ưu hơn.

Biến

Biến được dùng để lưu lại dữ liệu vào bộ nhớ nhằm xử lý một tác vụ nào đó. Và trong Javascript, biến có thể chứa nhiều kiểu dữ liệu khác nhau.

Cú pháp:

(Vui lòng bật F12 trên Chrome/Firefox và chuyển sang Tab Console để thấy kết quả)

<script type="text/javascript">
	var a = 'Hello World!';
	console.log(a);
</script>

Kết quả:

Hello World!

Định nghĩa một biến bằng từ khoá “var” và “tênBiến” và sau đó chúng ta có phép gán là “=” để gán giá trị cho biến vừa đặt.

  • Lưu ý thứ 1: javascript cho phép đặt tên biến không cần từ khoá “var”. Tuy nhiên, phạm vi hoạt động của tên biến sẽ không giống nhau.
  • Lưu ý thứ 2: “console.log()” được sử dụng trong các trình duyệt hiện đại sau này (Chrome, Firefox, Opera). Và được xuất ra trong Console chứ không phải trên màn hình trình duyệt.

Kiểu dữ liệu

Kiểu dữ liệu trong Javascript rất đa dạng, vì thế nó cũng ít nhiều gây khó khăn với những người mới khi bước chân sâu vào Javascript.

Kiểu Số:

<script type="text/javascript">
	var a = 5 + 10;
	console.log(a);
</script>

Kết quả:

15

Kiểu chuỗi:

<script type="text/javascript">
	var a = "Hello World!";
	console.log(a);
</script>

Kết quả:

Hello World!

Kiểu Mảng:

<script type="text/javascript">
	var a = [5, "Hello World!", 10];
	console.log('a[0]: ' + a[0]);
	console.log('a[1]: ' + a[1]);
	console.log('a[2]: ' + a[2]);
</script>

Kết quả:

a[0]: 5
a[1]: Hello World!
a[2]: 10

Kiểu đối tượng:

<script type="text/javascript">
	var giay = {
		color: 'red',
		size: 38,
		quantity: 2
	};
	console.log('Color: ' + giay.color);
	console.log('Size: ' + giay.size);
	console.log('Quantity: ' + giay.quantity);
</script>

Kết quả:

Color: red
Size: 38
Quantity: 2

Sau khi xem qua các kiểu dữ liệu cơ bản, chắc hẳn cũng khiến các bạn đôi phần thích thú về cách sử dụng giá trị bên trong Javascript rồi đúng không nào? Khá giống với cách sử dụng của PHP khi không cần phải định nghĩa chính xác kiểu biến được sử dụng (Integer, Float, Double…) như thế nào. Thay vào đó, chúng ta hoàn toàn có thể gán cho nó bất kể giá trị nào, kể cả một array, object hay thậm chí là function (Vấn đề này sẽ nói ở các bài học sau).

Trong bài sau, chúng ta sẽ đọc tiếp tới bài Phạm vi hoạt động của biến để có thể hiểu rõ hơn về cách sử dụng biến trong Javascript.

(Visited 2,696 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *